Hyresmaskiner

Ni har behovet… Vi har lösningen

Vi är det naturliga valet när det gäller hyresmaskiner för skötsel och underhåll av Professionella grönytor.

När det gäller hyresmaskiner har vi på Svenska Golf & Turf AB inriktat oss på specialmaskiner för skötsel och underhål av dessa ytor.

Prislista