Koro Recycling Dresser

Hyresmaskiner

Stockholms Golf & Turf AB kommer 2019 starta upp en ny avdelning med
hyresmaskiner. Inriktningen för dessa maskiner kommer att vara för skötsel och underhåll av era professionella grönytor.

Kontakta oss för att boka din nästa hyresmaskin redan idag.

Välkommen!

Utskick-Hyresmaskiner