Ni har behovet… Vi har lösningen

Vi är det naturliga valet när det gäller hyresmaskiner för skötsel och underhåll av Professionella grönytor.

När det gäller hyresmaskiner har vi på Svenska Golf & Turf AB inriktat oss på specialmaskiner för skötsel och underhål av dessa ytor.