Föregående bild
Nästa bild

Slitsdränering för en torrare och bättre spelyta

I dag finns det många grönytor som är i behov av ytdränering av olika skäl.

Vissa behöver en snabb och effektiv ytdränering, medans andra behöver bygga upp en stabilare och mer välmående spelyta från vad som finns idag.     

Dessa problem åtgärdas genom att arbeta med slitstdränering och det material som passar profilen. VI skär ner slitsar till 200mm och har en slitsbredd på 20-30mm, I samband med slitsen återfylls material som valts av kunden. Detta är en effektiv lösning med mista möjliga åverkan för att uppnå en torrare och mer välmående spelyta.

Alla tjänster

Slitsdränering för en torrare och bättre spelyta

I dag finns det många grönytor som är i behov av ytdränering av olika skäl.

Vissa behöver en snabb och effektiv ytdränering, medans andra behöver bygga upp en stabilare och mer välmående spelyta från vad som finns idag.     

Dessa problem åtgärdas genom att arbeta med slitstdränering och det material som passar profilen. VI skär ner slitsar till 200mm och har en slitsbredd på 20-30mm, I samband med slitsen återfylls material som valts av kunden. Detta är en effektiv lösning med mista möjliga åverkan för att uppnå en torrare och mer välmående spelyta.